.
.ผังเมืองเชียงใหม่

.
ในตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงแนวถนนตัดใหม่ซึ่งโดนส่วนตัวแล้วผมรู้สึกเห็นด้วยกับหลายโครงการ
เนื่องจากเราต้องการลดจำนวนยานพาหนะในเส้นทางหลักในเขตคูเมืองชั้นในเพื่อสิ่งแวดล้อม
แต่เราดันไม่มีเครือข่ายเส้นทางรองเพื่อหลีกเลี่ยงหรือระบายรถจากทางหลักในตัวเมืองซะงั้น
สภาพการณ์ปัจจุบัน คือ ถ้าคุณไม่เข้าคูเมืองเชียงใหม่ คุณก็ต้องอ้อมโลกไปถนนวงแหวนเลย
ไม่ต้องพูดถึงขนส่งมวลชนอย่างรถเมล์ขาว ซึ่งปล่อยรถชั่วโมงละคัน ณ เวลาที่เขียนเอนทรีนี้
หรือโครงการ CTS ที่สำรวจเส้นทางเสร็จหมดแล้ว แต่ รอจนเหงือกแห้งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
.
สำหรับแนวถนนตัดใหม่ ไม่จำเป็นต้องขยายเขตกว้างขวางใหญ่โตแบบถนนซูเปอร์ไฮเวย์ครับ
ด้วยความกว้าง 2 - 4 ช่องจราจร เท่ากับถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบันก็พอแล้ว
และสามารถวางนโยบายการก่อสร้างเป็น "ถนนวงแหวนสีเขียว" สำหรับรถเมล์และรถจักรยาน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ 1) รองรับประชาชนผู้ใช้บริการรถประจำทางในเขตเทศบาลได้ดีกว่า
เพราะถนนซูเปอร์ไฮเวย์ในปัจจุบัน ถือว่าร้างผู้อยู่อาศัย รถแดงถึงไล่ให้รถเมล์มาวิ่งที่นี่ไงครับ
2) รถแดงไม่สามารถใช้มุขเดิมว่ารถเมล์วิ่งทับสัมปทาน เพราะว่าเป็นถนนที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่
.
3) เป็นถนนหลักสำหรับจักรยาน ทุกวันนี้เห็นฝรั่งถีบจักรยานบนถนนไกลๆ อย่างซูเปอร์ไฮเวย์
ขณะที่ถนนใกล้ๆ ภายในเขตคูเมืองกลับถีบจักยานยากชิบเป๋ง ด้วยทางแยกแสนสับสนวุ่นวาย
"ถนนวงแหวนสีเขียว" จะกำหนดให้จักรยาน รถเมล์หรือระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เป็นใหญ่ที่สุด
ถ้า เทศบาลตัดถนนด้วยนโยบายสีเขียว จะช่วยลดจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ต้องเวนคืนได้มาก
ก่อมลภาวะทางอากาศและเสียงน้อย และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ข้อควรระวังคือ การกวดขันไม่ให้กลายเป็นที่จอดรถ (ด้วยจราจร หรือ ด้วยการออกแบบถนน)
.
.
.

สำรวจแนวถนนรอขยาย
.
ในตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึงโครงการขยายถนนเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการตัดถนนสายใหม่ๆ
เพื่อสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ (ในคูเมืองเชียงใหม่)
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ถ้าหากมีการขยายถนนภายในบริเวณนี้
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จึงยกเลิกการขยายถนนในเขตคูเมืองทั้งหมด
แต่ โครงข่ายถนนที่เหลือทั้งด้านเหนือและตะวันออกของเขตเทศบาล ยังคงอยู่ในแผนนะครับ
โดยคราวนี้ผมจะรู้สึกตรงข้ามกับตอนที่ 1 คือไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการขยายถนนสักเท่าไร
.
เพราะปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เกิดจากวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากกว่า
เช่น 1) การใช้ทางสาธารณะประกอบกิจการส่วนตัว เช่น อู่ซ่อมรถ, อาคารที่มีที่จอดรถไม่พอ
2) การจอดรถในที่ห้ามจอด พื้นที่ห้ามจอดหน้าปากซอย หรือจุดวิกฤติอย่างทางแยก ทางโค้ง
ตัวอย่างเช่น รถแดงที่จอดแช่ยึดช่องจราจรหน้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต หรือเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
ไม่ว่าจราจรหรือทางห้าง นำกรวยมาวางขวางหรือติดตั้งรั้วเหล็กยาวเหยียด ก็ไม่อาจหยุดยั้งได้
3) การขับรถโดยไม่สนช่องทางจราจร (ณ เวลานี้ รถป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ กำลังมาแรงมาก)
.
ดังนั้น ต่อให้ขยายถนน ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ เผลอๆ เจอรถแดงจอดซ้อน 2 ชั้น
เอางบประมาณส่วนนี้ทำรถเมล์ตามเส้นทางแรกที่ มช. สำรวจไว้ หรือทำ CTS ให้เสร็จๆ ดีกว่า
แต่ก็ต้องยอมรับว่า มีถนนในเขตเทศบาลหลายช่วงที่เป็นคอขวดหรือมีความกว้างไม่สม่ำเสมอ
มีอยู่หลายจุดขยายไปเจอต้นไม้กับเสาไฟส่องสว่าง รถจะวิ่งหรือจอดก็ไม่ได้ ไม่รู้ทำไปทำไม
เนื้อหาในเอนทรีนี้ จะเน้นที่การขยายถนนเพียงบางจุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางสัญจร
ลดการเวนคืนที่ดินเพื่อประหยัดงบประมาณและชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
.
หมายเหตุ
- ขนาดเขตทางในเอนทรีนี้จะนับเฉพาะส่วนที่เป็นช่องทางจราจรระหว่างเสาไฟฟ้าทั้งสองฟาก
เพราะ ถ้ายังไม่มีโครงการย้ายสายไฟฟ้าลงดิน พื้นที่เขตทางที่เหลือก็จะทำได้แต่ทางเดินเท้า
- ในภาพประกอบ แสดงพื้นที่ควรปรับปรุงตามความเห็นส่วนตัวของผมเอง ไม่ใช่ของทางการ
โดยเลือกปรับปรุงเฉพาะบางจุดที่ควรแก้ไขจริง มิใช่การขยายถนนตลอดเส้นทางแต่อย่างใด
.
.

.ผังเมืองเชียงใหม่

.ผังเมืองเชียงใหม่
1. เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝั่งตะวันตก
.
1.1 ถนนเลียบคลองชลประทาน
ความกว้าง 6 ช่องจราจร ปัจจุบันขยายเขตทางครบ 30 เมตร (รวมคลองชลประทาน) ไปแล้ว
ความเห็นส่วนตัว : ไม่มีผลกระทบ
.
1.2 ถนนห้วยแก้ว
ขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 16 เมตร มีทางเดินเท้าตลอด
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 30 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : ทำเฉพาะทางเบี่ยงสำหรับเลี้ยว บริเวณแยกรินคำและแยกศิริมังคลาจารย์
.
1.3 ถนนสุเทพ
ขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 16 - 20 เมตร มีทางเดินเท้าตลอด
มีโครงการขนายเขตทางเป็น 30 เมตร หน้าโรงพยาบาลมหาราช ซึ่งแออัดที่สุดบนถนนสายนี้
ความเห็นส่วนตัว : หนึ่งในถนนที่ไม่เป็นระเบียบเลย ทั้งช่องจราจร และการอนุญาตให้จอดรถ
แต่จะไปห้ามคนป่วยหรือเจ้าหน้าที่แถวนั้นจอดรถหน้าโรงพยาบาล ก็คงเป็นเรื่องลำบากพอตัว
ถ้าโรงพยาบาลและหน่วยงานฝั่งตรงข้ามไม่ขัดข้อง สามารถขยายถนนฝั่งละ 1 ช่องจราจรได้
ปัญหาคือการเวนคืนแนวอาคารพาณิชย์ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล ระยะทางประมาณ 160 เมตร
.
1.4 ถนนนิมานเหมินทร์
ขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 12 - 16 เมตร มีทางเดินเท้าตลอด
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 30 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ถึงครึ่งเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : กิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้มีการจราจรหนาแน่นทั้งกลางวันและกลางคืน
ควรแก้ไขปัญหาคอขวด ในพื้นที่ถนนช่วงก่อนถึงสี่แยกรินคำ เป็นระยะทางประมาณ 90 เมตร
เพราะเขตทางของถนนในช่วงนี้ถูกบีบจาก 16 เมตร เหลือ 12 เมตร จนเกือบไม่มีทางเดินเท้า
ถือว่าช่วงนี้มีความจำเป็นต้องขยายจริง ส่วนระยะทางที่เหลือใช้วิธีกวดขันการจราจรก็น่าจะพอ
.
1.5 ถนนศิริมังคลาจารย์
ขนาด 2 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 8 - 10 เมตร มีทางเดินเท้าบางช่วง
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : แผนการระยะสั้น ทำทางเบี่ยงสำหรับเลี้ยวบริเวณ ถ.ห้วยแก้ว กับ ถ.สุเทพ
แผนการระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งของ "ถนนวงแหวนสีเขียว" สำหรับจักรยาน และขนส่งมวลชน
.
.

.ผังเมืองเชียงใหม่

.ผังเมืองเชียงใหม่
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝั่งเหนือ
.
2.1 ถนนช้างเผือก - โชตนา
ขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 12 - 20 เมตร มีทางเดินเท้าบางช่วง
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 30 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : ช่วง ตลาดสิริวัฒนา - สถานีขนส่งช้างเผือก ระยะทางประมาณ 340 เมตร
เป็นคอขวดต่อเนื่องยาวถึงถนนสนามกีฬาอีก 160 เมตร ส่งผลให้การจราจรขาเข้าติดขัดมาก
อย่างน้อยควรขยายความกว้างทางจราจรบนถนนในช่วงนี้ให้ได้มาตรฐานอีกสักนิดก็ยังดีครับ
เพราะมัน 2 ช่องทางแบบกั๊กๆ ยิ่งเจอรถแดงมารยาทงามจากสถานีขนส่งยิ่งขับง่ายเข้าไปอีก
.
2.2 ถนนรัตโกสินทร์ - สนามกีฬา
ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 16 - 24 เมตร มีทางเดินเท้าบางช่วง
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ปัจจุบันนี้ เกือบตลอดทางได้ความกว้างที่ต้องการแล้ว
ความเห็นส่วนตัว : ขยายส่วนปลายบริเวณสันกู่เหล็ก เมื่อเริ่มการก่อสร้างโครงการแยกแม่โจ้
ขยายส่วนทางโค้งบริเวณแยกถนนอัษฎาธร, ขยายถนนสนามกีฬา และถนนช้างเผือกซอย 2
เนื่องจากสองเส้นทางนี้ มีบางช่วงที่ 2 ช่องทางจราจรจะถูกบีบอยู่ในเขตทางกว้าง 4 - 6 เมตร
.
2.3 ถนนช้างเผือกซอย 4 - ถนนหัสดิเสวี
ขนาด 2 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 5 - 8 เมตร ไม่มีทางเดินเท้า
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : ไม่ต้องขยายถึง 20 เมตรหรอกครับ ขอ 2 ช่องทางมาตรฐานก็บุญโขแล้ว
เนื่องจากสองเส้นทางนี้ มีศักยภาพเป็นเป็น ทางเลี่ยงถนนเลียบคูเมืองเชียงใหม่ด้านทิศเหนือ
หรือใช้วิธีการจัดการเดินรถทางเดียวร่วมกับถนนช้างเผือกซอย 2 เพื่อไม่ต้องเวนคืนที่ดินใดๆ
สามารถจัดให้เป็นจอดรถสำหรับย่านการค้า เส้นทางจักรยาน หรือระบบขนส่งมวลชนได้ดีขึ้น
.
2.4 ถนนหมื่นด้ามพร้าคด
ขนาด 2 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 6 เมตร ไม่มีทางเดินเท้า
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : เป็นส่วนหนึ่งของ แนวถนนวงแหวนชั้นในด้านเหนือ ที่ควรปรับปรุงรูปแบบ
การก่อสร้างเป็น "ถนนวงแหวนสีเขียว" มี 2 ช่องจราจรมาตรฐานก็พอ ลดพื้นที่ที่จะถูกเวนคืน
ใช้เป็นเส้นทางรถจักยานและระบบขนส่งมวลชนแทน ลดปัญหามลภาวะทางเสียงและอากาศ
.
2.5 ถนนหนองฮ่อ
ขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทางมากกว่า 20 เมตร ไม่มีทางเดินเท้า
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 60 เมตร ...ไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่า
แต่เนื่องจากเป็นถนนเลียบเขตทหาร ก็อาจทำไว้เผื่อจอดรถถังมั้งครับ
ความเห็นส่วนตัว : ไม่มีผลกระทบ
.
.

.ผังเมืองเชียงใหม่

.ผังเมืองเชียงใหม่
3. เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝั่งตะวันออก ฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง
.
3.1 ถนนเจริญเมือง
ขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 14 - 16 เมตร มีทางเดินเท้าตลอด
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : ไม่มีความจำเป็นต้องขยายเขตทาง เพราะมี 4 ช่องจราจรมาตรฐานอยู่แล้ว
ส่วนที่ควรปรับปรุงจริงๆ ก็คือ การเพิ่มขอบทางเลี้ยวบริเวณแยกสันป่าข่อย และแยกทุ่งโฮเต็ล
เพิ่มการกวดขันวินัยจราจร ห้ามจอดรถในจุดวิกฤติและช่วงเวลาเร่งด่วนก็น่าจะเพียงพอละครับ
.
3.2 ถนนแก้วนวรัฐ
ขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 12 - 16 เมตร มีทางเดินเท้าตลอด
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : ถ้าเพิ่มการกวดขันเรื่องวินัยการจราจร ก็ยังไม่ต้องขยายเขตทางในเวลานี้
จุดที่ต้องแก้ไขจริงๆ คือ ระยะทาง 80 เมตร ก่อนถึงแยกสะพานนครพิงค์ซึ่งการจราจรถูกบีบ
ให้เหลือเพียง 2 ช่องทาง ก่อนขึ้นสะพานนครพิงค์ที่คับแคบและลื่นชันเป็นอันตรายอย่างมาก
.
3.3 ถนนทุ่งโฮเต็ล
ขนาด 2 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 8 - 10 เมตร ไม่มีทางเดินเท้า
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ทำได้เพียงบางช่วง นอกนั้นติดสิ่งปลูกสร้างมากมาย
ความเห็นส่วนตัว : ขยายบริเวณคอขวดกึ่งกลางเส้นทางและทางเลี้ยวที่แยกถนนเจริญเมือง
เป็นส่วนหนึ่งของ "ถนนวงแหวนสีเขียว" ที่น่าจะพัฒนาทางสำหรับจักรยานและขนส่งมวลชน
.
3.4 ถนนบำรุงราษฏร์
ขนาด 2 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 6 - 10 เมตร มีทางเดินเท้าบางช่วง
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ทำได้เพียงบางช่วง นอกนั้นติดสิ่งปลูกสร้างมากมาย
ความเห็นส่วนตัว : ขยายคอขวดช่วง แยกถนนมนตรี - แยกสันป่าข่อย ระยะทาง 320 เมตร
หรือ ตัดถนนถนนบำรุงราษฎร์ - วงแหวนรอบ 2 เพื่อระบายรถออกไปโดยไม่ต้องขยายถนน
.
3.5 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน (ถนนต้นยาง)
ขนาด 2 - 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 8 - 14 เมตร ไม่มีทางเดินเท้า ยกเว้นช่วงสะพานนวรัฐ
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ไม่สามารถทำได้ เพราะติดต้นยางและอาคารพาณิชย์
ความเห็นส่วนตัว : ปัจจุบัน มีถนนเลียบทางรถไฟ และ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง
ใช้เดินทางสัญจรระหว่างเชียงใหม่ - ลำพูนอยู่แล้วจึงไม่น่าจะมีโครงการการขยายเขตทางอีก
เสนอแนะโครงการถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก ช่วงถนนมหิดล - ถนนรถไฟที่ขาดหายไป
เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จัดให้แต่ละฝั่งเดินรถทิศทางเดียวจะมีประสิทธิภาพกว่า
.
.

.ผังเมืองเชียงใหม่

.ผังเมืองเชียงใหม่
4. เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝั่งตะวันออก ฝั่งขวาแม่น้ำปิง
.
4.1 ถนนท่าแพ
ขนาด 2 - 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 8 - 14 เมตร มีทางเดินเท้า
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง
ความเห็นส่วนตัว : เป็นเส้นทางหนึ่งที่ไม่สามารถขยายได้แล้ว ติดวัดและบ้านเรือนจำนวนมาก
หากมีการกวดขันเรื่องวินัยการจอดรถ ก็สามารถเดินรถทางเดียวได้ 2 ช่องจราจรอย่างสบายๆ
.
4.2 ถนนเมืองสมุทร - ถนนราชวงศ์ - ถนนกำแพงดิน
ขนาด 2 - 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 6 - 14 เมตร มีทางเดินเท้าบางช่วง
มีโครงการขยายเขตทางเป็น 20 เมตร ยากที่จะทำได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตลอดเส้นทาง