.
- เมื่อสัปดาห์ก่อน เขียนถึงเรื่องกาลามสูตร แต่พออ่านหลายความเห็นในเอนทรีดังกล่าวแล้ว
เหมือนจะมีท่านผู้อ่านสนใจเรื่อง "กามสูตร" มากกว่า "กาลามสูตร" แฝงตัวอยู่มากพอสมควร
จึงตัดสินใจค้นคว้าหาข้อมูล (ภายใต้เวลาจำกัด) เพื่อเป็นของสมนาคุณแก่แฟนๆ ที่ติดตามมา
หลังจากปีก่อนเสี่ยงชีวิตไปดูหนังเรื่อง "เพื่อน กูรักมึงว่ะ" เป็นของสมนาคุณแก่แฟนๆ ไปแล้ว
.
- Kama Sutra เป็นคัมภีร์อินเดียโบราณว่าด้วย เพศศึกษา หรือพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์
เชื่อกันว่า วาตสยายน เป็นผู้เขียนคัมภีร์เล่มนี้ แต่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนแน่นอนได้
โดยเนื้อหาของกามสูตรซึ่งพบเห็นในปัจจุบัน ประกอบขึ้นจากเนื้อหาของผู้ประพันธ์หลายท่าน
แต่ที่พบเห็นในเน็ตหรือที่ตรงกับมโนภาพของคนทั่วไปนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ "กามสูตร"
.
- กามสูตร ไม่ใช่ตำราสอนท่าเล่นเซ็กส์ แต่เป็นตำราสอนเพศศึกษา สำหรับชาย-หญิงอินเดีย
ให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างครบถ้วน และละเอียดยิ่ง มิได้มีแต่การร่วมเพศอย่างที่เข้าใจกัน
นอกจากเนื้อหาด้านศีลธรรมแล้วยังใช้อ้างอิงและศึกษาสภาพสังคมอินเดียในยุคสมัยนั้นด้วย
ในรูปแบบ โศลก (คำประพันธ์ในวรรณคดีสันสกฤต) 1,250 บท (มี 7 ภาค, 14 ตอน, 36 บท)
.
- ข้อจำกัด การเขียนบทความในประเทศที่ "เซ็นเซ่อ" แม้กระทั่งภาพหุ่นทดลองวิทยาศาสตร์
ภาพวาดของปิกัสโซ่ รูปแกะสลัก หรือกระทั่งการผสมพันธุ์ของสัตว์โลกในรายการสารคดี !!!
ทำให้เจ้าของบล็อกต้องปรับเปลี่ยนสำนวนและภาพประกอบจากต้นฉบับใหม่ เน้นฮาเป็นหลัก
เพื่อสวัสดิภาพของเจ้าของบล็อกเอง (ผลพลอยได้คือ บทความที่ copy ไปเมื่อไร ก็รู้เมื่อนั้น)
.
.
.

ภาค 1
สาธารณะ : Sadharna
ว่าด้วยความรัก การจำแนกประเภทของสตรี

.
บทที่ 1 .เกริ่นนำ
บทที่ 2 .ระบบคุณค่าของอินเดีย 4 ประการได้แก่ ธรรมะ อรรถะ กามะ โมกษะ
...........ธรรมะ ชีวิตจะมีความหมาย เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม
...........อรรถะ ทำให้ชีวิตมีความหมาย เมื่อได้ครอบครอง หรือมีอำนาจจัดการ
...........กามะ ทำให้ตัวเองรู้สึกปิติเบิกบาน มีความสุขขณะทำงานหรือมีชีวิตอยู่
...........โมกษะ ทำให้ตัวเองกลมกลืนกับธรรมชาติ พ้นไปจากการยึดมั่นถือมั่น
...........ถึงแม้จะครอบครองทรัพย์สินหรือบริโภคกาม
...........ก็กระทำได้ โดยไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโมกษะ
บทที่ 3 .กระบวนท่า 64 ประการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกามสูตร พึงฝึกฝนอย่างอื่นด้วย
...........เช่น ร้องรำทำเพลง อ่านเรียนเขียนวาด ร้อยลูกปัดพวงมาลัย ย้อมสักวาดลาย
...........ประดับตกแต่งสวน อาหารการกิน เกมเชาว์ลับสมอง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
...........เครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องปรุงน้ำหอม กีฬา พิชัยยุทธ์ เรียนรู้ผู้ชาย ฯลฯ
บทที่ 4 .การดำเนินชีวิต การจัดงานรื่นเริง การเข้าสังคม
บทที่ 5 .วิธีปฏิบัติต่อผู้หญิงบริบทต่างๆ คุณลักษณะของผู้หญิงซึ่งไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว
...........ติดโรคเรื้อน ฟั่นเฟือนวิกลจริต ผิดต่างวรรณะ ขยายความลับ ร่านกามไม่เว้นที่
...........ขาวยิ่งกว่าสำลี ดำดีกว่าถ่าน มีกลิ่นเหม็น เป็นญาติใกล้ชิด หญิงสาวเพื่อนสนิท
...........มุ่งคิดแต่แสวงหาธรรมะ และภรรยาของคนอื่น
.

ภาค 2
สัมปรโยคิกะ : Samparayogika
ว่าด้วยการจูบ การเล้าโลม การแสดงท่าร่วมรัก

.
บทที่ 6 .วิธีจับคู่ให้เหมาะสม ดูจากลักษณะของอวัยวะเพศ (ชาย 3 แบบ, หญิง 3 แบบ)
...........วิธีจับคู่ให้เหมาะสม ดูจากระดับความต้องการทางอารมณ์ (น้อย ปานกลาง สูง)
...........ความรัก 4 แบบ เป็นผลจากพฤติกรรม เป็นผลจากจินตนาการ
...........เป็นผลจากการเชื่อมั่น เป็นผลจากการรับรู้ความรู้สึกภายนอก
บทที่ 7 .วิธีกอด 4 แบบ
...........ลูบไล้แผ่วเบา โอบเอวไหล่ใกล้ชิด สวมกอดแนบสนิท เบียดบิดด้วยดอกบัวคู่
.

ดอกบัวคู่

...........4 กระบวนท่าเพิ่มเติม
...........ยกต้นขาสวมกอด ตอดรัดบดท้องน้อย ร้อยรัดเหนือเนินอก หน้าผากปรกถูไถ
บทที่ 8 .วิธีจูบ 3 แบบ จูบแบบผิวเผิน จูบแบบดูดดื่มภายนอก จูบแบบลึกซึ้งทะลวงไส้
...........4 กระบวนท่า จูบหน้าตรงกัน หันเอี้ยวศีรษะ เชิดหน้าชูคาง กดลงเป็นเบี้ยล่าง
บทที่ 9 .วิธีใช้เล็บ 3 ขนาด
............ลักษณะเล็บแต่ละแบบ วิธีประดับตกแต่งเขียนลวดลายลงเล็บ ผลการใช้เล็บ
............เกิดเสียงขูด รอยครึ่งวงกลม วงกลม รอยข่วนเส้นเดี่ยว รอยข่วนเป็นทางยาว
............รอยข่วนเป็นทางสั้น รอยข่วนกระจัดกระจายไปทั่ว รอยข่วนซ้อนทับสลับกัน
บทที่ 10 วิธีใช้ฟัน 8 แบบ ลักษณะความชอบ/ไม่ชอบที่ต่างกันของผู้หญิงแต่ละแคว้น
............กัดเหลือรอยจ้ำ กัดเหลือรอยสองแถว กัดด้วยฟันสองซี่ กัดด้วยฟันหนึ่งแถว
............กัดด้วยฟันและริมฝีปาก กัดด้วยฟันสองแถว
............กัดด้วยที่ว่างระหว่างฟันสองแถว - ใช้กับอก
............ประทับรอยฟันติดๆ กัน - ใช้กับอกและไหล่
บทที่ 11 ท่านอนในการมีเพศสัมพันธ์ แตกต่างกันตามลักษณะอวัยวะเพศหญิง 3 แบบ
............ยกหน้าท้อง ยกต้นขาชันเข่า ยกปลายขาขึ้น เป็นกระบวนท่าเริ่มต้นขั้นพื้นฐาน
............ยังมีกระบวนท่าต่อเนื่องมากมาย ให้เลือกใช้ตามการสู้รบที่ผันแปรตลอดเวลา

กามสูตร
กามสูตร
.
บทที่ 12 วิธีตบตี 4 แบบ บนผิวนอกร่างกาย 6 ตำแหน่ง จนส่งเสียงร้องออกมา 8 แบบ
............วิธีตบตี 4 แบบ ประกอบด้วย ตบด้วยฝ่ามือ ตีด้วยหลังมือ ขยุ้มนิ้ว กำปั้นต่อย
............ตำแหน่งตบตีได้แก่ไหล่ ศีรษะ กลางอก หลัง เอว ท้อง
บทที่ 13 กระบวนท่าต่อสู้พื้นฐานของฝ่ายชายในสมรภูมิ มี 9 ท่า
............ชักธงออกศึก จับอาวุธให้มั่น ปาดสูง ขยี้ต่ำ ทะลวงกลาง ถอนออกมาตั้งหลัก
............โจมตีครึ่งหน้า โจมตีปีกสองข้าง โจมตีรอบทิศพร้อมกัน
............กระบวนท่าต่อสู้พื้นฐานของฝ่ายหญิงในสมรภูมิ มี 3 ท่า
............ควบอาชาโจมตีหน้า ตะลุยหลัง ระวังข้าง แล้วค่อยนำไปพลิกแพลงต่อท่าอื่นๆ
บทที่ 14 วิธีใช้ปาก 8 แบบ
............มือกำหลักปักปาก นิ้วพิฆาตบีบรัด กัดปลายรูดพิษ ปากบิดถอดถอน
............จูบอย่างอาวรณ์ ลิ้นร่อนเลียไล้ สูบใส่ครึ่งปลายแรง แทงสุดคอหอย
บทที่ 15 รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ 7 แบบ
............กระหายใคร่ ข้าวใหม่ปลามัน ขยันเล่นท่า จินตนาการเสมือน
............ทาสในเรือนชาน หาทานถิ่นแดนไกล ไม่รู้จักฉัน-ไม่รู้จักเธอ
............วิธีปฏิบัติเมื่อทะเลาะเบาะแว้งกัน
.
ภาค 3
กันยาสัมปรยุกตกะ : Kanya Samprayuktaka
ว่าด้วยการเลือกหาภรรยา การเกี้ยวพาราสี และการแต่งงาน
.
บทที่ 16 ลักษณะของหญิงสาวที่ไม่ควรแต่งงานตามตำรา
............ชอบทำตัวลึกลับ มีชื่ออัปมงคล ดั้งหักยุบลง รูจมูกหงายขึ้น ประพฤติเยี่ยงชาย
............ขาโก่ง หลังค่อม หน้าผากยื่น หัวล้านเลี่ยน ไม่สะอาด มีราคี มีตุ่มปม วิกลจริต
............พึ่งผ่านเลยวัยเด็กมา เป็นเพื่อนสนิท เป็นน้องสาว ฝ่ามือฝ่าเท้ามีเหงื่อออกมาก
บทที่ 17 วิธีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในคืนแรกหลังแต่งงาน
บทที่ 18 วิธีเกี้ยวพาราสี เอาอกเอาใจ ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์แนบแน่นขึ้น
............วิธีสังเกตกิริยาอาการท่าทางต่างๆ ของฝ่ายหญิง เพื่อดูว่ามีความรักแล้วหรือไม่
บทที่ 19 วิธีปฏิบัติตนเมื่อขอแต่งงาน การปฏิบัติตนของฝ่ายหญิงให้ดูดีมีคุณค่าและราคา
บทที่ 20 วิธีสมรส
.
ภาค 4
ภรรยาธิการิกะ : Bharyadhikarika
ว่าด้วยการประพฤติตัวอย่างเหมาะสมของภรรยา
.
บทที่ 21 วิธีดูแลตกแต่งทำความสะอาดบ้านพัก ความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อนสนิท
............บุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ เสน่ห์ปลายจวัก สิ่งที่ทำเมื่อสามีไม่อยู่
บทที่ 22 วิธีปฏิบัติตนของภรรยาหลวงต่อภรรยาน้อย กรณีที่ตนไม่สามารถมีบุตรเองได้
............วิธีปฏิบัติตนของภรรยาน้อยต่อภรรยาหลวง ซึ่งมีอาสุโสสูงกว่า
............วิธีปฏิบัติตนของภรรยาหม้าย
............วิธีปฏิบัติตนของภรรยาต่อสามีที่หมดรักในตัวตน หรือถูกภรรยาอื่นมารังควาน
............วิธีปฏิบัติตนของราชา ต่อหญิงสาวในฮาเร็ม
............วิธีปฏิบัติตนของสามี กรณีมีภรรยาหลายคน
.
ภาค 5
ปารทาริก : Paradika
ว่าด้วยการแอบมีชู้กับภรรยาคนอื่น หลักศีลธรรม
.
บทที่ 23 คุณลักษณะของฝ่ายชายที่ทำให้ฝ่ายหญิงลุ่มหลง
............ข้อควรระวังที่ทำให้ฝ่ายหญิงปฏิเสธการมีความสัมพันธ์ ความลุ่มหลง 10 ระดับ
............ได้แก่ รักแรกสบตา ติดตรึงหัวใจ กายาสั่นไหว หลับไหลไม่ลง องคาผ่ายผอม
............งานชอบตรอมตรม สิ้นข่มละอาย วุ่นวายคลุ้มคลั่ง สูญซึ่งพลัง มอดม้วยมรณา
บทที่ 24 วิธีพัฒนาบุคลิกภาพของฝ่ายชายเพื่อให้มีคุณลักษณะตรงตามผู้หญิงปรารถนา
บทที่ 25 วิธีตรวจสอบว่าฝ่ายหญิงมีใจให้เราในระดับไหน
บทที่ 26 เคล็ดลับพ่อสื่อมือที่ 3 ให้ฝ่ายหญิงเกลียดหรือทิ้งสามีเก่ามาด้วยความสมัครใจ
บทที่ 27 วิธีได้ตัวหญิงของชายอื่นมาเป็นภรรยาในฮาเร็ม
บทที่ 28 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความยุ่งยากภายในฮาเร็มของราชากับสถานการณ์ที่ควรระวัง
.
ภาค 6
ไวศิกะ : Vaisika
ว่าด้วยหญิงคณิกา โสเภณี
.
บทที่ 29 คุณลักษณะของหญิงงามเมือง การดูแลตัวเอง การวางท่าทางเพื่อดึงดูดผู้ชาย
............วิธีวางตัวในสถานที่ส่วนตัว/สาธารณะ การกระทำที่หญิงงามเมืองพึงหลีกเลี่ยง
............คุณลักษณะของผู้ชายที่ควร/ไม่ควรเข้าไปเรียกแขก เพื่อป้องกันความยุ่งยาก
บทที่ 30 วิธีปฏิบัติตนเมื่อหญิงงามเมืองมีคนรัก
บทที่ 31 วิธีเรียกเก็บเงิน ใช้จ่ายยังชีพ ทำบุญ บริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของเมื่อมีโอกาส
............วิธีกำจัดฝ่ายชายที่เข้ามาติดพันเกินสถานภาพหญิงงามเมืองออกไปให้พ้นทาง
บทที่ 32 เงื่อนไขการกลับไปพบปะสามีคนก่อน
บทที่ 33 วิธีเตรียมพร้อมก่อนออกจากสถานภาพหญิงงามเมือง เคล็ดลับการเลือกคนรัก
บทที่ 34 หญิงงามเมืองแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อความมั่งคั่ง (ทรัพย์สินเงินทอง) คุณความดี
............(ความน่าเคารพนับถือ) จนถึงความพึงพอใจ (ความรู้สึกที่ได้รับทางกามารมณ์)
.
ภาค 7
เอาปนิษทิกะ : Aupamishadika
ว่าด้วยการสร้างเสน่ห์ให้ตนเอง
.
บทที่ 35 เคล็ดสร้างเสน่ห์ ด้วยอาหารการกิน เครื่องแต่งกาย เครื่องประทินผิวชนิดต่างๆ
............เรียนรู้ทักษะพิเศษอื่นเพิ่มเติม เช่น ร้องเพลง ดนตรี ก็ช่วยเสริมเสน่ห์ให้เราได้
............ทำให้เราเป็นที่รักในสายตาผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเกิดความปรารถนาในตัวเรามากขึ้น
บทที่ 36 เคล็ดลับเสริมอารมณ์ นึกอะไรได้ก็เอามาให้หมด ตั้งแต่การเปลี่ยนบรรยากาศ
............ด้วยธูปเทียน สบู่หอม น้ำหอม สมุนไพร เปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆ ใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ
............เสริมพลังและสภาพร่างกาย ให้ดูกำยำล่ำสัน แข็งแกร่งปานภูผา มีน้ำอดน้ำทน
............ด้วยยาผีบอก หนวดเต่า เขากระต่าย ไวอะกร้า หรืออะไรก็ได้ เอาให้เต็มที่ครับ
.
นกเขา

.
เหมือนเดิมครับ บทนำกับหัวข้อหลักๆ มาจาก วิกิพีเดีย แต่รายละเอียดเนื้อหาปลีกย่อยข้างใน
เขียนขึ้นโดยดัดแปลงไปตามสำนวนของผมเอง เพราะค้นหาด้วยกูเกิ้ลแล้ว เจอแต่อะไรก็ไม่รู้
(กามสูตรที่เป็นหนังสือมีอยู่มานมนาน แต่ที่เป็นข้อมูลดิจิตอลในอินเตอร์เน็ตต้องทำใจนิดนึง)
ซึ่งเนื้อหาปลีกย่อยยังมีอีกมากมาย ให้ผู้อ่านทุกท่านไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัย
ที่สำคัญ อย่าพึ่งปลงใจเชื่อเนื้อหาภายในเอนทรีนี้ตามหลักกาม...เอ้ย หลักกาลามสูตรนะครับ
.
.
.

อ้างอิง
- วิกิพีเดีย
- กามสูตรฉบับภาษาอังกฤษ : เซอร์ ริชาร์ด เบอร์ตัน
- มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ : ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
.

Comment

Comment:

Tweet

Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Many thanks! adgkebedcbkekabf

#32 By (80.250.203.59|178.63.0.194, 80.250.203.59) on 2015-04-13 15:52

fdff

#31 By paitoon (103.7.57.18|124.122.35.62) on 2012-06-01 11:31

#30 By paitoon (103.7.57.18|124.122.35.62) on 2012-06-01 11:18

ภาพประกอบได้ใจตั้งแต่ภาพแรก ดอกบัวคู่

#29 By mayajing (172.11.2.233, 110.168.206.83) on 2012-04-11 11:22

ผมว่าเป็นตำราที่ดีเล่มหนึ่งเลยนะครับ รวมสิ่งต่างๆ เดี๋ยวกับความสัมพันธ์ชายหญิงไว้ครบครัน ละเอียดจนน่าตกใจ!! sad smile

แต่ก็นะ... คนเราก็เลือกที่จะอ่านจนนึกว่ากามสูตรามีแต่บทที่ 2

ปล. รูปในบทที่ 2 นี่เข้าใจทำนะครับ 5555

#28 By Little Lamb on 2008-12-24 03:32

Hot! เคยได้ยินว่ามีสอนเซ็กซ์พิศดาร อย่างเช่นวิธีมีอะไรกับสัตว์ด้วย มีจริงรึเปล่าครับ เพราะที่ยกมาให้อ่านนี่แค่ส่วนนึงใช่ไหม

แต่ก็สุดยอดเลยนะครับ ภูมิปัญญาโบราณ สำนวนกับภาพของคุณก็ไม่เบาเลยเหมือนกัน เหอะๆ

#27 By Kasidej on 2008-12-23 12:37

เข้ามาฮาภาพ อิอิ
เพิ่งรู้ว่าตำรานี้มีรายละเอียดแต่ละบทเยอะมาก Hot!

#26 By ปลาวาฬ on 2008-12-22 14:03

ดอกบัวคู่ sad smile

Hot! Hot!

#25 By cg on 2008-12-21 19:20

เลือกรูปมาได้สื่อความหมายดีลิงค์สุดๆ

เสริมเรื่องท่าเท่าที่นึกออก

ยกล้อ

กรรไกร หรือ scissors

หนุมานขย่มตอ

จระเข้กบดาน

ไถนาหรือเปล่า เห็นเป็นม้า สองม้าก็นะ

ตุ๋ยด้วยsad smile

#24 By loft on 2008-12-21 10:19

ไม่เข้าใจว่าอยากเสนออะไรครับ
ผมอ่านหัวเอนทรี่ผิด...

นึกว่าเป็นกาลามสูตรภาคต่อจริงๆ นะครับเนี่ย!
วิธีได้ตัวหญิงของชายอื่นมาเป็นภรรยาในฮาเร็ม
<<แอบขำอันนี้อ่ะค่ะ (^^)

#21 By ★奈良★ on 2008-12-20 21:04

ฮาภาพปรพกอบบบ อิ อิ

#20 By (^_^)/nana on 2008-12-20 20:50

ผมว่าเอนทรี่นี้ไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้ เอาไว้แต่ภาพประกอบอย่างเดียวก็ควรค่าแก่การดูแล้ว

#19 By PastelSalad on 2008-12-20 19:27

โอย..พี่ก๊อดหัวใจจะวาย...sad smile

#18 By GoDDamm on 2008-12-20 18:19

เดี๋ยวจะลองไปหาอ่านดูค่ะ

ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแค่ตำราสอนท่ามีเพศสัมพันธ์ซะอีกsad smile
โอ้ย อ่านแล้วมันส์ ชอบภาพแฝงชื่อท่ามากๆเลยครับ!!Hot!

#16 By -----ROGER----- on 2008-12-20 12:51

โอ้ว...

#15 By *ゆきめ* on 2008-12-20 10:24

สุดยอด !!! ลึกซึ้งมาก confused smile

#14 By Googigg on 2008-12-20 09:46

ตลกภาพประกอบที่สุด!!

ในภาพประกอบเนี่ย...รู้จักอยู่ไม่กี่ท่าเอง
ลิงลิสต์ดู....
69
กวางเหลียวหลัง
หนุมานขย่มตอ
ลิงอุ้มแตง

กรี๊ด รู้แค่นี้เอง
ว่าแต่เฮลิคอปเตอร์นี่มันท่าอะไร...

#13 By ดอกทอง - Mraz Mania on 2008-12-20 08:04

โอย...ภาพประกอบเยี่ยมจริงๆ

#12 By blade on 2008-12-20 03:25

ไอ่ ภาคสองนี่ ออกแนวกำลังภายในยังไงไม่รู้แหะ ชื่อแต่ละอย่าง

#11 By หมูทอดซามะ on 2008-12-20 01:27

เข้ามาเพราะนึกว่าเป็นเอนทรี่ล้ออะไรรึเปล่า... เขียนจริงๆซะด้วย.. =A="

ภาพประกอบนี่มัน...

#10 By Jelphyr on 2008-12-20 00:08

-0- ชอบภาพประกอบ

แต่อธิบายใต้ภาพด้วยก็จะดีค่ะ ไม่ค่อยเก็ท

#9 By Kasuchan on 2008-12-19 22:45

หญิงที่ไม่ควรแต่งงาน...เพื่อนสนิท sad smile จริงของเขา Hot!

#8 By ตุ้ย since 2006 on 2008-12-19 22:12

เด็ดมากกก งง รูปDrift มาชนกัน มันคือท่าอะไร ว่างๆ ตอบหน่อยสิครับพี่ ^^Hot!

#7 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2008-12-19 22:07

พระเจ้าช่วย... sad smile Hot!

#6 By กระรอกโฉด on 2008-12-19 21:30

ฮาภาพประกอบ (ขนาด 1 ภาพนะเนี่ย) กับการจำแนกแยกแยะด้วยกลอนในวิธีใช้ปาก 8 แบบ ฮ่าๆๆ open-mounthed smile Hot!

#5 By ข่าน on 2008-12-19 20:07

หลักการมากสุดยอด จะทำจริงจะได้ใช้มั้ยเนี่ย
ผมเกือบสำลักน้ำตายเพราะรูปประกอบนะเนี่ย confused smile

#3 By Rune on 2008-12-19 20:00

ไม่เคยอ่านเลย มันละเอียดขนาดนี้เชียว sad smile

#2 By Daughter Of Sparda on 2008-12-19 19:18

แปลดีนะ
แต่ก็ดูเป็นตำราหลักการอะไรดี ชอบตรงภาค3 กับภาค4

open-mounthed smile


Hot!

#1 By HeDw!g on 2008-12-19 19:09

Favourites

Categories